Tiếng Việt lớp 4

Viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp, phần kết bài theo kiểu mở rộng đề tập làm văn Kể chuyện Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi

Viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp, phần kết bài theo kiểu mở rộng đề tập làm văn Kể chuyện Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi

Gợi ý

– Mở bài: Người xưa thường có câu nói rằng: “Có chí thì nên”. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, bền chí, không nản lòng khi gặp thất bại thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Đó là điều tôi đã học được qua câu chuyện “Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi”. Chuyện là thế này:

– Kết bài: Bạch Thái Bưởi thực sự là một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực cho thế hệ sau.

Hocvanvanhoc.com

Từ khóa tìm kiếm:

  • kể lại câu chuyện vua tàu thủy mo bai gian tiep
Xem thêm:  Tả con đà điểu