Ngữ văn lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về một nhân vật văn học mà em yêu thích

Phát biểu cảm nghĩ về một nhân vật văn học mà em yêu thích

Gợi ý

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

– Giới thiệu khái quát về nhân vật mà mình chọn.

– Nêu một cách ngắn gọn tình cảm của bản thân đối với nhân vật.

B. THÂN BÀI:

– Triển khai sự hiểu biết của em về nhân vật.

Loading...

– Trình bày lí do để em thích về nhân vật đó.

– Biết diễn tả tình cảm của bản thân đối với nhân vật.

C. KẾT LUẬN:

– Khái quát những đặc điểm của nhân vật.

– Trở lại việc bày tỏ tình cảm của em đối với nhân vật – chốt lại và gợi mở, cảm xúc xôn xao…

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ “Lượm” của Tố Hữu