Ngữ văn lớp 9

Giới thiệu tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Giới thiệu tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Bài làm

1. Bố cục văn bản

“Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” là một tác phẩm của Vũ Khoan được đăng trên tạp chí “Tia sáng” năm 2001 và in vào tập “Một góc nhìn của tri thức” – năm 2002.

Phương thức biểu đạt chính của bài viết là nghị luận. Bài viết có bố cục 4 phần. Phần một từ đầu đến “càng nổi trội”. Đây là phần chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Phần hai tiếp đó đến “điểm yếu của nó”. Ở đoạn này, tác giả nói về bối cảnh thế giới và những yêu cầu của nó. Phần ba nối tiếp phần hai cho đến “và hội nhập”. Đoạn này đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam. Phần 4 là đoạn còn lại, nói về nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ.

2. Đặc sắc nội dung, nghệ thuật

Vấn đề trong bài viết được nêu một cách trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng. Tác giả đã đặt vấn đề trong thời điểm hiện tại – năm 2001 – thời điểm thiêng liêng cho nên con người cần chuẩn bị, cần rèn luyện hành trang để bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới. Sau đó tác giả lần lượt giải quyết vấn đề và đi đến khẳng định, chỉ ra phương pháp hành động. Trước hết là lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Sau đó, làm cho lớp trẻ nhận ra điều đó… Bằng việc nhắc lại ý đã nêu ở phần đặt vấn đề, tác giả đã khắc sâu chủ đề hướng tới lớp trẻ.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi

Ở bài viết này, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ báo chí, gắn với đời sống dân tộc tạo nên một cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu. Đồng thời, Vũ Khoan cũng sử dụng cách nói sinh động, cụ thể, lại ý vị sâu sắc mà vẫn ngắn gọn của tục ngữ, thành ngữ.

Có thể thấy bài viết đã thể hiện được tính thời sự nóng hổi, có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển hội nhập của đất nước. Quan trọng hơn, bài viết giúp chúng ta nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để không bị tụt hậu và bắt kịp bước đi của thời đại. Đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận nền kinh tế tri thức.